Muistutus kaikille kerhon jäsenille Sylvään sataman köysiporttiin liittyen.

Porttia ei saa jättää auki vaan se tulee sulkea alueelle menon tai sieltä poistumisen jälkeen. Ja siksi aikaan kun porttiköysi on auki ripustakaa köysi (ja siinä oleva kyltti) sivulla olevan köyden päälle ettei kyltti loju maassa.