Junioritoiminta

Junioritoiminnan tavoitteena on ohjata nuoria vanhempiensa avustuksella purjeh-dusharrastuksen pariin, missä heille annetaan tietoja ja taitoja veneenkäsittelyn ja itse purjehduksen perusteista.
Tätä varten seuralla on käytössään Sylvään satamassa neljä Optimistijollaa. Ne ovat ohjattujen harjoitusten ohella vapaasti juniorijäsenten käytettävissä, jolloin kynnys harrastuksen aloittamiseen madaltuu.

Vuosittain nuorille pyritään järjestämään purjehduskurssi, jossa perehdytään mm. veneenkäsittelyynväistämissääntöihin. Kilpailutoiminnasta kiinnostuneille on mahdollisuus järjestää leikkimielisiä viikkopurjehduksia.

Riittävä uimataito on ehdoton vaatimus toimintaan osallistumiselle. Myös vanhempien mukanaolo on suotavaa turvallisuuden ja toiminnan sujuvuuden takaamiseksi.