Vesistöalueestamme ei ole olemassa virallista merikorttia, niinpä kartoitustoiminta on ollut keskeisellä sijalla seuran toiminnassa heti alusta alkaen. Veneilyturvallisuuden parantamiseksi Venekerho on itse omilla mittauksillaan ja eri tietolähteistä keräämäällä laatinut vesistöstä ”merikortit”, joita juridisista syistä myydään ainoastaan jäsenille.

Virallisten viitoitettujen väylin tulon myötä Venekerho on osallistunut yhdessä Merenkulkulaitoksen ja kaupungin kanssa nykyisen, yleisessä myynnisä olevan Veneilykartan toteuttamiseen. Mm. kaikki syvyystiedot kartassa ovat seuran omista merikorteista.

Tällä hetkellä seuran vastuulla ovat väyläviittojen jokakeväiset tarkistusmittaukset ja raportointi kaupungille. Toimintaa varten seura on hankkinut käyttöönsä riittävään 2 m paikannustarkkuuteen pystyvät laitteet.

Tulevaisuuden tavoitteena on seuran omien merikorttien päivittäminen sähköiseen muotoon täydennettynä väylätiedoilla sekä ympäristökeskuksen vuosina 2002 – 2004 tekemillä syvyysmittauksilla.

Vesistömme syvyyskäyrät ovat nähtävissä alueen maastokartoissa Kansalaisen Karttapaikasta.