YLEISTÄ VENEIDEN KATSASTUKSISTA

Huviveneidenkin katsastuksen perusteena on merilain 8 §, jonka mukaan aluksen tulee merenkulkuun käytettäessä olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, lastattu ja tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan ottaen huomioon kulkuveden laatu ja liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi.

Laki ei edellytä huviveneen katsastamista. Veneen päällikkö on kuitenkin vastuussa siitä, että vene täyttää kaikilta osin merilain 8§:n vaatimukset rakenteen, varustelun, lastauksen ja miehityksen osalta. Tehtävää helpottaa osaltaan katsastus, jonka voi suorittaa vain jäsenseuroihin koulutetut katsastajat, jotka katsastavat seurojen jäsenten veneitä liittojen yhdessä ylläpitämän katsastusohjeiston mukaisesti.

Katsastajat ovat venerakenteiden ja -varustelun asiantuntijoita, joilta tarvittaessa saa myös ohjeita ja opastusta. Turvallisuusnäkökohtien ohella katsastuksesta on muutakin hyötyä. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle veneelle alennuksen venevakuutusmaksusta. Huviveneiden turvallisuuskatsastustoiminta on Veneilyliiton, Suomen Navigaatioliiton ja Suomen Purjehtijaliiton jäsenseurojen harjoittamaa vapaaehtoista veneilyturvallisuustoimintaa.

Veneilyliittojen ylläpitämän katsastusjärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta vapaaehtoisuuden pohjalta ilman viranomaisvalvontaa.

Katsastustoiminta

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene merkitään kotiseuran venerekisteriin. Vain katsastettu vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa. Katsastetuille veneille annetaan venetodistus sekä katsastustarra, joka kiinnitetään kajuutan tai ohjaamon vasempaan seinään tai ikkunaan niin, että viranomaiset voivat sen helposti nähdä ja kenties jättävät oman tarkastuksensa väliin.

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa tai jos vene on vaurioitunut, siihen on tehty rakenteellisia muutoksia tai vaihdettu moottori. Ja myös siitä syystä jos katsastus on jostain syystä edelliseltä tai useammalta katsastuskaudelta jäänyt väliin. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori.

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Katsastuksessa voidaan hyväksyä puutteita enintään kolmessa kohdassa, mutta ei yhtäkään pöytäkirjan kuudennessa osassa.

Venetodistus ja katsastuspöytäkirja

Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle laaditaan venetodistus, johon vuosikatsastukset merkitään. Se on lippuasetuksen mukainen todistus oikeudesta käyttää seuran perälippua ja on siksi pidettävä aina mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo lakkaa kuitenkin, jos veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu tai todistusta on yliviivaamalla tai muulla tavoin muuteltu.

Katsastustilaisuudessa laaditaan myös katsastuspöytäkirja. Katsastuspöytäkirjan perusteella vene merkitään rekisteröintiseuran venerekisteriin. Keltaiset sivut jäävät veneeseen säilytettäväksi veneen asiakirjojen joukossa, koska niitä käytetään neljänä seuraavana vuotena vuosikatsastuksen tekemiseen.

Katsastusluokat

Veneen rakenne ja varustus sekä veneen purjehduksessa käytettävä vesialue määräävät sopivan katsastusluokan:

– Katsastusluokka 1: Avomeri
– Katsastusluokka 2: Rannikko
– Katsastusluokka 3: Saaristo
– Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet

Lisätietoa eri katsastusluokista löydät täältä.

Valmistaudu ennen katsastuksen alkamista esittämään:

– rekisteritodistus
– katsastuspöytäkirjat ja venetodistus
– VHF, tutka yms. luvanvaraisten laitteiden luvat
– mahdollisten nestekaasulaitteiden asennus- ja/tai tarkastustodistukset
– sammuttimet tarkastettuina
– hätäraketit ja -soihdut, valmistusvuosi 2005 tai uudempi
– pelastusliivit ja muut katsastuksen yhteydessä tarkistettavat pakolliset varusteet

Katsastusvaatimuksiin pääset tutustumaan tästä.

Muistilista

• palovaroitin, jos veneessä on hyttitilat (katsastusvaruste)
• nestekaasuvaroitin, jos veneessä on nestekaasulaitteita (suositus)
• häkävaroitin (suositus)
• käsisammutin, riittävän tehokas vähintään 2 kg (katsastusvaruste)
• sammutuspeite 80cm x 160cm tai suurempi (katsastusvaruste)
• kaikilla matkustajilla tieto siitä, miten tulipalotilanteessa toimitaan
• kaikille matkustajille veneilyliivit – mieluiten päällä, sillä onnettomuuden sattuessa niiden etsimiseen ja pukemiseen ei ole aikaa
• hätäraketit helposti saataville
• VHF puhelin käyttövalmiina (kanava16)
• kännykkä vesitiiviissä pussissa

Vammalan Venekerhon katsastusmiesten yhteystiedot löydät täältä.  Venekerho järjestää kesän alussa katsastuspäiviä, joiden päivämäärät on nähtävissä kesäohjelmasta. Katsastukseen on varattava aika aina etukäteen suoraan katsastajalta (siitäkin huolimatta vaikka katsastus tapahtuisikin kesäohjelmaan merkittynä katsastuspäivänä).