TAVOITTEET

Seuran tavoitteena on ylläpitää ja kehittää aktiivista veneilytoimintaa, johon kuuluvat yleisen veneilyturvallisuuden lisääminen, jäsenten merenkulullisten tietojen ja taitojen kehittäminen sekä kilpailu- ja koulutustoiminta.

Tärkeänä osa-alueena on myös toimia paikallisten veneilyolosuhteiden kehittäjänä ja veneilijöiden edunvalvojana viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin päin.

TOIMINTAMUODOT

Varsinainen toiminta seurassa on keskitetty jaostoille ja toimikunnille, joiden vetäjät valitaan seuran kevätkokouksessa. Jokainen jaosto ja toimikunta vastaa oman alueensa toiminnan kehittämisestä ja käytännön järjestelyistä yhdessä seuran johtokunnan kanssa. Johtokunta vastaa lisäksi seuran taloudesta ja yhteyksistä viranomaisiin yms.

 

Seurassa toimii neljä jaostoa ja kaksi toimikuntaa:

Juniorijaosto
Vastaa seuran junioritoiminnasta järjestämällä nuorille kursseja ja mahdollisuuden purjehduksen ja veneenkäsittelytaitojen oppimiseen.

Purjehdusjaosto
Ylläpitää ja kehittää purjehdusharrastusta paikkakunnalla koulutuksen, yleisötilaisuuksien kilpailutoiminnan avulla.

Moottorivenejaosto
Kehittää jäsenten tietoja ja taitoja veneen käsittelyssä ja merenkulussa, retkien ja erilaisten koulutustilaisuuksien avulla.

Navigaatiojaosto
Järjestää laivuritutkintoihin tähtäävää koulutusta yhdessä Sastamalan Opiston ja alan ammattilaisten kanssa.

Katsastustoimikunta
Huolehtii seuran jäsenten veneiden vapaaehtoisesta katsastustoiminnasta, johon kuuluvat veneen kunnon ja varusteiden vuosittainen tarkastaminen.

Kartoitustoimikunta
Toimii vesistömme veneilyturvallisuuden parantamiseksi mm. kartoittamalla vaarallisia karikoita ja kehittämällä alueen veneilykarttaa. Myös veneväylien viittojen vuosittainen tarkastus kuuluu toimikunnan tehtäviin.

Satamamestarit
Vastaavat seuran kotisataman järjestyksestä ja kunnossapidosta sekä hoitavat venepaikkojen vuokrauksen.

Kerhomestarit
Vastaa seuran yhteisten jäsentilaisuuksien järjestelyistä ja seuratilojen valvonnasta.

Seuran järjestämistä tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeillä, ilmoitustaululla Sylvään satamassa sekä näiden nettisivujen kautta.